SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM POLİTİKAMIZ

Siz değerli misafirlerimize en yüksek kalitede konaklama deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda;

Yasal gereklilikler

Tüm ürün ve hizmet süreçlerimizde yasal mevzuata ve hukukun üstünlüğüne saygı duyarak, Ulusal ve Uluslararası Kanunlara ve ilgili diğer kanunlara, kurumumuzun uymakla yükümlü olduğu diğer şartlara uygun hareket ediyoruz.

Paydaşlarımızın Güvenliği ve İnsana Yatırım

Tüm paydaşlarımız en değerli varlığımızdır.

Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve dahi tüm paydaşlarımızın sağlığı ve güvenliği önceliğimizdir. Sağlık ve güvenlik bilincini arttırmaya yönelik tüm çalışanlarımıza sürekli eğitimler verilmekte, riskler sürekli gözden geçirilmekte ve gelişen şartlar doğrultusunda riskleri azaltmaya yönelik teknolojik gelişmeleri takip ediyor ve titizlikle uyguluyoruz.

Tüm paydaşlar fikir, inanç özgürlüğüne sahip olup kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş ve birlik üyeliği gibi konularda ayrımcılık yapmıyoruz. İnsan haklarının korunması temel kuralımızdır.

Misafir Memnuniyeti

Misafirlerimiz var olma sebebimizdir. Her türlü kaynaktan gelen tüm misafir öneri ve şikayetlerini takip etmek, şikâyetleri etik davranış kurallarına uygun şekilde çözümlemek ve misafirlerimizi bu konuda şeffaf şekilde bilgilendirerek şikâyetleri kendimiz için fırsata dönüştürmeyi sağlıyoruz.

Çevreye Saygı ve Doğal Yaşamı Koruma

Tüm faaliyetlerimizde doğal çevreyi korumaya olan bağlılığı ilke edinerek ve kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamayı, sıfır atık kapsamında atık miktarımızı azaltarak ve oluşanların da geri dönüşümünü sağlayarak doğaya zararsız hale getirmeyi, iklim değişikliğini azaltmayı ve biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunması konusunda hassasiyet gösteriyoruz.

Enerji Tasarrufu

Otelimizde enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak, enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz.

Gıda Güvenliği – Hijyen

Gıda Güvenliği ilkelerine uygun hizmet sunmak için gıda zinciri boyunca gıda güvenliği yönetim sistemi şartlarına uygun, hijyen şartlarını da ön planda tutarak sürekli iyileştiriyoruz.

Yerel Ekonomiye Destek ve Sürdürülebilirlik

Yerel ekonomiye olan katkımızın farkındayız, bu sebeple tedarikçilerimizi tercih ederken ürün ve hizmet kalitesini ön planda tutan yerel tedarikçilere öncelik veriyoruz . Sürdürülebilir turizm için, daha az enerji, su, atık üreten, çevre dostu satın alma yapıyoruz.

Çocuk İstismarı Ve Taciz

Çocukların korunması için herkesin sorumluluk taşıması gerektiğine inanıyoruz. Çocuk refahının ve çocukların her çeşit zarardan korunmasının son derece önemli olduğunu ve alakalı olduğumuz tüm çocukların fiziki ve zihinsel tacizden korunmasının temel görevimiz olduğunu biliyoruz. Bu ilkeler ışığında ulusal ve uluslararası pazarda rekabet eden otellerimiz, her zaman lider olabilmek için gereken kararlılığı göstermekte, sürekli geliştirmekte ve kaynakları sağlamaktadır.

Personel Terfi Politikası

Otelimizde boş bir iş pozisyonu açıldığında, öncelikle mevcut çalışanlarımız değerlendirmeye alınmaktadır. Göreve uygunluk tahsil düzeyi, otelimizdeki çalışma süresi, kişi yapısı, kişisel ve kurumsal gelişim, performansa dayalı olarak değerlendirilir. Bu pozisyona uygun bir personelimiz varsa ilk olarak bu personelimize terfi teklifi yapılmaktadır. Pozisyonun gerektirdiği niteliklere uygun olan bütün personeller için her mevkinin kapısı açıktır.

OUR SUSTAINABLE TOURISM POLICY

We aim to offer the highest quality accommodation experience to our valued guests. In this direction;

LEGAL REQUIREMENTS

In all our product and service processes, we respect legal legislation and the rule of law, and act in accordance with National and International Laws and other relevant laws and other conditions that our organization is obliged to comply with.

SAFETY OF OUR STAKEHOLDERS AND INVESTING IN PEOPLE

All our stakeholders are our most valuable asset.

The health and safety of our employees, suppliers and even all our stakeholders is our priority. We provide continuous trainings to all our employees to increase health and safety awareness, risks are constantly reviewed, and we follow and meticulously implement technological developments to reduce risks in line with developing conditions.

All stakeholders have the freedom of opinion and belief, and we do not discriminate against anyone based on language, religion, race, gender, social class, age or union membership. Protection of human rights is our basic rule.

GUEST SATISFACTION

Our guests are the reason for our existence. We ensure that we follow up all guest suggestions and complaints from all sources, resolve complaints in accordance with the rules of ethical behavior and transform complaints into opportunities for ourselves by informing our guests transparently.

RESPECT FOR THE ENVIRONMENT AND PROTECTION OF NATURAL LIFE

In all our activities, we adopt the principle of commitment to protecting the natural environment and using our resources in the most efficient way, preventing environmental pollution, reducing the amount of waste within the scope of zero waste and recycling what is generated, making it harmless to nature, reducing climate change and protecting biodiversity and ecosystems.

ENERGY SAVINGS

We aim to continuously improve our energy performance by using our energy resources in the most efficient way in our hotel.

FOOD SAFETY – HYGIENE

In order to provide services in accordance with the principles of Food Safety, we continuously improve the food safety management system throughout the food chain, prioritizing hygiene conditions.

SUPPORT TO LOCAL ECONOMY AND SUSTAINABILITY

We are aware of our contribution to the local economy, so when choosing our suppliers, we prioritize local suppliers who prioritize product and service quality. For sustainable tourism, we make environmentally friendly purchases that produce less energy, water and waste.

CHILD ABUSE AND HARASSMENT

We believe that everyone has a responsibility to protect children. We recognize that child welfare and the protection of children from all forms of harm is of utmost importance and that it is our fundamental duty to protect all children with whom we are associated from physical and mental abuse. In the light of these principles, our hotels competing in the national and international markets are committed to, continuously develop and provide the resources necessary to be a leader at all times.

STAFF PROMOTION POLICY

When a vacant job position is opened in our hotel, our current employees are first evaluated. Suitability for the position is evaluated based on the level of education, working time in our hotel, personality structure, personal and corporate development and performance. If we have a suitable employee for this position, a promotion offer is first made to this employee. Every position is open to all personnel who meet the qualifications required by the position.                                                                                                                                                  

Sohbet Başla
Merhaba👋
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ? Bize Whatsapp üzerinden hemen yazabilirsiniz.